SYARIKAT INDUK, ANAK SYARIKAT & SYARIKAT BERSEKUTU

BILA anda memerlukan lebih dari satu syarikat untuk perniagaan anda boleh gunakan konsep di bawah.KETIGA-TIGA NYA adalah syarikat Sdn Bhd, walaubagaimanapon jenis syarikat ini berkait rapat dengan struktur dalam kumpulan perniagaan dan terma yang di gunakan adalah mengikut tiga jenis syarikat Sdn bhd berikut seperti penerangan di bawah. Keperluan anda untuk memiliki lebih dari satu syarikat adalah bergantung kepada strategi perniagaan anda dan juga pengurusan risiko. Ada kelebihan dan kekurangan bila anda praktis sistem induk – anak syarikat atau lain-lain struktur. Sewaktu perlaksanaan, sila nilai dan dapatkan khidmat pakar sebelum anda membuat apa-apa keputusan.

(more…)

Continue ReadingSYARIKAT INDUK, ANAK SYARIKAT & SYARIKAT BERSEKUTU

SETIAUSAHA SYARKAT | SUPER Incorp

TANGGUNGJAWAB SETIAUSAHA SYARIKAT DEFINISI | Sebelum berkongsi panjang berkenaan tanggungjawab setiausaha syarikat, setiausaha syarikat adalah individu atau syarikat yang menjadi tulang belakang dalam penubuhan dan dokumentasi penubuhan syarikat Sdn Bhd. Dalam erti kata lain setiausaha syarikat pada masa peringkat awal mereka terlibat dengan menubuhkan syarikat yang di kehendaki dan menyiapkan segala dokumentasi yang berkaitan untuk di serah simpan kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Bermula saat itu maka tugas sebagai setiausaha syarikat berjalan. TANGGUNGJAWAB | Setiausaha syarikat berperanan dalam membimbing dan memberi panduan nasihat kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan syarikat sdn bhd dan juga lembaga pengarah. Untuk makluman pengarah berfungsi untuk mengerakkan bisnes yang di jalankan. Makanya apa-apa ketidakpatuhan akan di pertanggungjawabkan atas pengarah. Jadi setiusaha syarikat bertanggungjawab membimbing pengarah terhadap pematuhan syarikat Sdn Bhd.

(more…)

Continue ReadingSETIAUSAHA SYARKAT | SUPER Incorp

TREND DAFTAR SYARIKAT SDN BHD TAHUN 2018 | SUPER Incorp

3 SEBAB PADA TAHUN 2018 NI ANDA HARUS DAFTAR SYARIKAT SDN BHD YANG DI SERTAKAN DENGAN SESI LATIHAN


Sejak akta syarikat baru di laksanakan pada tahun 2016, Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) membenarkan penubuhan syarikat Sdn Bhd dengan minima SEORANG PEMOHON. Dia lah pengarah dan juga pemegang saham dalam masa yang sama. Senang kan? Jadinya untuk elakkan sebarang ketidakpatuhan terhadap hal pensyarikatan, makanya pada tahun 2018 anda harus membuat pilihan mendaftar syarikat Sdn Bhd dengan setiausaha syarikat yang menyediakan sesi latihan berkala. Oleh yang demikian tahun ini 2018 Millionmind aka SUPER Incorp membuat keputusan untuk adakan sesi latihan berkala dengan tajuk yang berlainan pada setiap sesi. Ya lah dah urus sorang2 kan..makanya kita bertanggungjawab untuk bantu dengan beri ilmu yang berkaitan.

(more…)

Continue ReadingTREND DAFTAR SYARIKAT SDN BHD TAHUN 2018 | SUPER Incorp