Silver

RM 2827 RM 2526** / tahun
 • Kos carian nama (terhad 1 carian)
 • Kos pembayaran kepada SSM
 • Daftar pengarah dan pemegang saham
 • Resolusi pembukaan akaun & online banking (terhad 1 bank)
 • Dokumen panduan sebagai pengarah syarikat
 • Daftar pelantikan setiausaha syarikat
 • 5 set dokumen register SDN BHD
 • Surat pengesahan status "Constitution"
 • Sijil penubuhan syarikat
 • Pendaftaran no. cukai LHDN
 • Sesi konsultansi maksimum 7 jam
 • Bonus : 1 alamat website & 1 email korporat
 • Fee setiausaha syarikat RM70 SEBULAN
 • Kos pendaftaran sehingga penyediaan dokumen pembukaan akaun semasa bank
 • **Harga promosi tahun 2019!

Gold

RM 3667 RM 2988** / tahun
 • Kos carian nama (tidak terhad)
 • Kos pembayaran kepada SSM
 • Daftar pengarah dan pemegang saham
 • Resolusi pembukaan akaun & online banking (tidak terhad)
 • Dokumen panduan sebagai pengarah syarikat
 • Daftar pelantikan setiausaha syarikat
 • 5 set dokumen register SDN BHD + 2 on request
 • Surat pengesahan status "Constitution"
 • Sijil penubuhan syarikat
 • Pendaftaran no. cukai LHDN
 • Sesi konsultansi maksimum 10 jam
 • Bonus : 1 alamat website & 1 email korporat
 • Fee setiausaha syarikat termasuk pada harga pakej bagi tahun pertama. Tahun kedua RM70 SEBULAN
 • Kos pendaftaran sehingga penyediaan dokumen pembukaan akaun semasa bank dan fee setiausaha syarikat bagi tahun pertama
 • **Harga promosi tahun 2019!

Berminat? Hubungi kami untuk dapatkan tarikh temu janji!